vfc.dk © 2013                    

Førstkommende begivenhed står for overskuelighedens skyld med RØDT


Torsdag den 1. oktober 2020 er sidste landevejstræningsdag.

Mordgådemysteriet - Socialt arrangement uden cykler


Vi tager sammen med toget til København, hvor vi i grupper skal løse en mordgåde. Når vi forhåbentlig alle har fundet morderen, spiser vi frokost og tager toget tilbage til Hareskov, Værløse, Farum.

Lørdag den 19. september 2020


Værløse Farum Cykleklub og Holte CK afholder det åbne løb der afvikles som 


Sjællandsmesterskab i partidskørsel 2020


AFLYST GRUNDET CORON RESTRIKTIONER


Tirsdag den 15. september 2020 - Klubmesterskab 


Vi afholder klubmesterskab og afslutningsløb på flyvestationen.


Løbet er kun for klubbens medlemmer, men naturligvis for såvel licens- som ikke-licensryttere samt motionsklasserne.


Som vanligt vil der være medalje- og pokaloverrækkelse ved vores juleafslutning på klubaftenen den første mandag i december. 

Eventen "Flyvestationen på hjul" 


Vi deltager med vores eget område og medaljeløb søndag den 13. september 2020 kl. 10:00 - 15:00.


Alle medlemmer/ryttere og børn- og ungerytternes forældre forventes at deltage.


AFLYST SOM KONSEKVENS AF ÆNDRINGER I TERMINSPLAN GRUNDET CORONA

SOMMERFERIE i VFC


Der er muligvis træning i de fleste uger i skolesommerferien. Følg med på Facebook.


Sidste egentlige træning i forbindelse med sommerferien er torsdag den 16. juli  2020.


Første egentlige træningsdag efter sommerferien er tirsdag den 11. august 2020.

KLUBTUR / TRÆNINGWEEKEND


LØRDAG DEN 27. JUNI OG SØNDAG DEN 28. JUNI 2020


Lørdag den 27. juni 2020 kører vi fra Syvstjernens parkeringsplads op til Strø, hvor vi kører flere træningspas og spiser frokost, hvorefter vi cykler hjem til Hangar 2 for at have det sjovt og spise aftensmad sammen. Vi slutter senest ved 20-tiden.


Da vi ikke kan overnatte i Hangar 2, mødes vi igen søndag den 28. juni 2020 kl. 10.00 ude ved Hangar 2, hvor vi kører endnu et længere træningspas. Tilbage ved Hangar 2 er der lidt til maverne og så hygger vi indtil ca. kl. 14.00, hvor børnene/de unge enten selv cykler hjem eller bliver hentet af deres forældre.

KLUBTUR / TRÆNINGTUR til SÔDERÅSEN


Fredag den 26. juni 2020 tager vi afsted mod Sôderåsen på klub-/træningstur.


Vi er tilbage søndag den 28. juni 2020.


Nærmere orientering følger.


VI KAN DESVÆRRE IKKE TAGE TIL SVERIGE ALLIGEVEL GRUNDET CORONAKRISEN, MEN KLUBTUREN FASTHOLDES - VI FINDER UD AF NOGET ANDET.

Torsdag den 14. maj 2020 - Tour de Slangerup -


AFLYST GRUNDET COVID 19


VFC henlægger dagens træning til torvet i Slangerup for at deltage ved Tour de Slangerup til støtte for Børnecancerfonden.


Vi cykler samlet derop fra vores vanlige mødested, Netto på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


Er der nogen ryttere, der møder i Slangerup, skal der gives besked herom til trænerne ved tirsdagstræningen.


PÅSKEFERIE - INGEN TRÆNING


Grundet påskeferie er der ingen fællestræning hverken tirsdag den 7. april eller torsdag den 9. april 2020.

Fredag den 6. marts - søndag den 8. marts 2020


Distriktstræningscamp i Næstved

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17.00 - Træningsopstart.


Vi mødes ved Nettos parkeringsplads på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


HUSK LYGTER

Søndag den 1. marts 2020 - Fastelavn - tøndeslagning på cykler


Vi slår katten af tønden efter mountainbiketræning i skoven.


Efterfølgende kårer vi kattekongen og - dronningen og hygger med varm kakao og fastelavnsboller.

Mandag den 24. februar 2020 


VFC Ordinær Generalforsamling 2020


Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 18.00 i dét, der skal være vores ny tilholdssted i Hangar 2 på Flyvestation Værløse. 

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet for 2019 forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af VFC’s kontingent for året 2020. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-)
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:

På valg:

Formand Jørn Skou Andersen, Per Glottrup, Ove Stryk, Arne Max Pedersen samt revisor Jens Lindblom er på valg – (alle er villige til genvalg)

Næstformand og kasserer Pia Sys Michaelsen, Troels Haudrum Larsen, John Nielsen, Kurt Bork Christensen, Revisor Ivan Laurberg samt revisorsuppleant Helge Krogh er ikke på valg.

 1. Aktiviteter i den kommende sæson
 2. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle valg gælder for 2 år.

  

---oo0oo---


Alle medlemmer er velkommen til generalforsamlingen, men det er kun de medlemmer, der har betalt kontingent for år 2020 (kr. 300,-), der har stemmeret og som kan modtage valg til bestyrelsen m.m..


---oo0oo---


Betaling af gamle udeståender til VFC (kontingent, tøjgæld eller cykelleje m.m.) samt betaling af årskontingent og cykelleje for 2020 kan ske ved overførsel til VFC konto med Nordea: reg.nr. 2413 konto nr. 8130 013 189 med angivelse af medlemsnavn og gerne klubnummer.

 

Gældende priser:

Årskontingent år 2020: kr. 300,- for alle (æresmedlemmer kontingent fri)

Årlig VFC – cykelleje 2020: kr. 500,-


---oo0oo---


VFC sørger for et veldækket kaffebord.

Vel mødt Bestyrelsen

Fredag 21. februar - søndag den 23. februar 2020


Pigecamp i Give


Ida og Eva Michaelsen deltager ved den årlige jyske pigecamp, der i år afholdes af Give Cykelklub.Fredag den 7. februar 2020


Vi mødes ved Ballerup Super Arena for at overvære første dag ved historiens første udgave af 


DBC 3-Dages løb 


Cykelløb i verdensklasse for Mini-ryttere, talenterne, herre og dame elite.

Mandag den 2. december 2019


Vi afholder juleafslutning i klubbens klublokaler kl. 19-21 i hvilken anledning, der vil være overrækkelse af præmier fra klubmesterskabet og klubbens afslutningsløb.

 

Traditionen tro vil der være gløgg og æbleskiver og ingen juleafslutning uden det traditionsrige julespil og julesang.

 

Vi håber at se rigtig mange af jer - også jer, der ikke deltager i de faste træninger.

 

VINTERTRÆNING - 26. oktober  2019 - 1. marts 2020

 

Vi vintertræner i skoven om lørdagen i ulige uger og om søndagen i lige uger.

 

Vi mødes kl. 10 ved klubhuset. 

 

Kom på den cykel du har, som du finder bedst egnet til at køre i skoven. Vi kører i flere niveauer på mountainbike sporene i skoven og på almindelige stier, så alle kan være med - uanset niveau og cykel.

 

Også nye børn er velkommen til at møde op og være med til træningen nogle gange, før der kræves indmeldelse.

Søndag den 8. september 2019


Vi deltager ved Store Cykel- og rulledag på Flyvestationen

Lørdag den 24. august 2019


Værløse Farum Cykleklub og Holte CK afholder det åbne løb der afvikles som 


Sjællandsmesterskab i partidskørsel 2019 - Dan Boligløbet 2019


Se propositionerne på DCU's hjemmeside under licensløb


Mandag den 17. juni 2019


VFC ordinær generalforsamling 2019


Der afholdes ordinær generalforsamling kl. 18.00 i klubhuset på Annexgården, Hareskovby, Skandrup Allé 7, 3500 Værløse

med følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabet for 2018 forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af VFC’s kontingent for året 2019. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-)
 5. Behandling af indkomne forslag.

 

Forslag 1:

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 11, således:

 

Nuværende § 11, 1. afsnit:

”Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”,

Ændres til:

”Bestyrelsen består af 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.”

 

Nuværende § 11, 5. afsnit, in fine:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”,

Ændres til:

”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsen er indkaldt med mindst 14 dages varsel og formanden eller næstformanden samt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.”

 

     6. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:

På valg:

Næstformand Pia Sys Michaelsen, Kasserer Kurt Bork Christensen, John Nielsen samt Troels Haudrum Larsen, Revisor Ivan Laurberg samt revisorsuppleant Helge Krogh – (alle er villige til genvalg – Kurt Bork Christensen dog alene som ordinært bestyrelsesmedlem).

Formand Jørn Skou Andersen, Per Glottrup, Ove Stryk, Arne Max Pedersen samt revisor Jens Lindblom er ikke på valg

   7. Aktiviteter i den kommende sæson

   8. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle valg gælder for 2 år.

---oo0oo---


Alle medlemmer er velkommen til generalforsamlingen, men det er kun de medlemmer, der har betalt kontingent for år 2019 (kr. 300,-), der har stemmeret og som kan modtage valg til bestyrelsen m.m..


---oo0oo---

 

Betaling af gamle udeståender til VFC (kontingent, tøjgæld eller cykelleje m.m.) samt betaling af årskontingent og cykelleje for 2019 kan ske ved overførsel til VFC konto med Nordea: reg.nr. 2413 konto nr. 8130 013 189 med angivelse af medlemsnavn og gerne klubnummer.

 

Gældende priser:

Årskontingent år 2019: kr. 300,- for alle (æresmedlemmer kontingent fri)

Årlig VFC – cykelleje 2019: kr. 500,-


---oo0oo---


VFC sørger for et veldækket kaffebord.

Vel mødt Bestyrelsen


SOMMERFERIE i VFC


Der er ingen træning i ugerne 29, 30 og 31.


Sidste træning i forbindelse med sommerferien er torsdag den 11. juli  2019.


Første træningsdag efter sommerferien er tirsdag den 6. august 2019.

Torsdag den 23. maj 2019 - Tour de Slangerup


VFC henlægger dagens træning til torvet i Slangerup for at deltage ved Tour de Slangerup til støtte for Børnecancerfonden.


Vi cykler samlet derop fra vores vanlige mødested, Netto på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


Er der nogen ryttere, der møder i Slangerup, skal der gives besked herom til trænerne ved tirsdagstræningen.


PÅSKEFERIE - INGEN TRÆNING


Grundet påskeferie er der ingen fællestræning hverken tirsdag den 16. april eller torsdag den 18. april 2019.

Søndag den 24. marts 2019 - Fastelavn - tøndeslagning på cykler


Vi slår katten af tønden efter mountainbiketræning i skoven.


Efterfølgende kårer vi kattekongen og - dronningen og hygger med varm kakao og fastelavnsboller.

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 17.00 - Træningsopstart.


Vi mødes ved Nettos parkeringsplads på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


HUSK LYGTER

Mandag den 4. februar 2019

 

Vi rykker klubaftenen til Ballerup Super Arena for sammen at se det Københavnske

6-dages løb, hvor der mandag er den spændende handicapjagt.

 

Der vil således ikke være nogen i klubhuset i Hareskov.

Mandag den 3. december 2018

 

Vi afholder juleafslutning i klubbens klublokaler kl. 19-21 i hvilken anledning, der vil være overrækkelse af præmier fra klubmesterskabet og klubbens afslutningsløb.

 

Traditionen tro vil der være gløgg og æbleskiver og ingen juleafslutning uden det traditionsrige julespil og julesang.

 

Vi håber at se rigtig mange af jer - også jer, der ikke deltager i de faste træninger.

VINTERTRÆNING - 29. oktober  2018 - 4. marts 2019

 

Vi vintertræner i skoven om lørdagen i lige uger og om søndagen i ulige uger.

 

Vi mødes kl. 10 ved klubhuset. 

 

Kom på den cykel du har, som du finder bedst egnet til at køre i skoven. Vi kører i flere niveauer på mountainbike stierne i skoven og på almindelige stier, så alle kan være med - uanset niveau og cykel.

 

Også nye børn er velkommen til at møde op og være med til træningen nogle gange, før der kræves indmeldelse.

Lørdag den 6. oktober 2018


Der afholdes klubmesterskab og afslutningsløb for alle klasser incl. MotionM/K


Efter at sikkerheden er blevet bedret ved den fine cykelsti på Farumvej mod Ganløse, er det desværre blevet mere kompliceret at afholde vores klubmesterskab og afslutningsløb på den vanlige rute.


Vi har derfor i trænerteamet taget en hurtig beslutning og ændret ruten.


Ruten vil nu gå fra Damvadvej 45, Veksø -> Søsum -> Slagslunde -> Ganløse  -> Damvadvej 45, Veksø.


 Se ruten her.


Vi mødes kl. 10 og indleder med klubmesterskabet, der køres som enkeltstart. Herefter afholdes afslutningsløb som handicap løb på baggrund af resultaterne for enkeltstarterne.


Når klubmestrene og vinderen af afslutningsløbet er fundet, lukker vi af for sæsonen på landevejen og inviterer alle Værløse Farum Cykleklubs medlemmer til et lettere frokostbord og afslutningshygge kl. 14 i klubhuset, Annexgården.


Vi håber således også at se alle jer, som cykler landevejene tynde i Værløse Farum Cykleklubs kendte farver, men som vi ikke ser til træningen tirsdag og torsdag.


Præmierne for klubmesterskabet og afslutningsløbet overrækkes som vanligt først ved klubbens traditionelle juleafslutning, som i år finder sted i klubhuset mandag den 3. december 2018 kl. 19.


Vi håber at se rigtig mange medlemmer til begge arrangementer.Lørdag den 22. september 2018


Værløse Farum Cykleklub og Holte CK afholder det åbne løb der afvikles som 


Sjællandsmesterskab i partidskørsel 2018 - dan boligløbet 2018


Se propositionerne på DCU's hjemmeside under licensløb

Tirsdag den 11. september 2018 kl. 17.00  afholder VFC PostNord Medaljeløb


Løbet starter fra Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.


Alle børn/unge fra årgang 2002- 2011 er velkomne til at deltage. Mød op medbringende egen cykel og prøv et (næsten) rigtigt licensløb.

SOMMERFERIE i VFC


Der er ingen træning i ugerne 29, 30 og 31.


Sidste træning i forbindelse med sommerferien er torsdag den 12. juli  2018.


Første træningsdag efter sommerferien er tirsdag den 7. august 2018.

Mandag den 2. juli 2018 - Klubaften med spisning


Vi mødes som vanligt i klubhuset kl. 19 og griller pølser i anledning af den forestående sommer.Torsdag den 14. juni 2018 kl. 17.00  afholder VFC PostNord Medaljeløb


Løbet starter fra Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.


Alle børn/unge fra årgang 2002- 2011 er velkomne til at deltage. Mød op medbringende egen cykel og prøv et (næsten) rigtigt licensløb.

Søndag den 3. juni 2018 - DGI - Kaptajn trænerkursus


DGI benytter klubben til afholdelse af kaptajn trænerkursus. Fra VFC deltager flere trænere.


Kurset blev desværre aflyst grundet manglende tilmelding

Fredag den 8. juni til søndag den 10. jun 2018


VFC årlig Klub- og træningstur


Samlet afgang fra Værløse Svømmehal fredag kl. 17, Vi er tilbage igen søndag kl. 15.


Vi skal bo på vandrehjemmet Udsigten, Odsherred. Området er smukt og berygtet for sine stejle bakker.


I løbet af weekenden vil der være flere træningspas, hvor der skal prøves kræfter med bakker, ligesom vi vil øve teknikker. Mellem træningerne vil der være rig mulighed for at hygge sig på tværs af alder og køn, så vi lærer hinanden bedre at kende.


Klubben giver et pænt tilskud, så medlemsbetalingen er alene kr. 300,-.

Torsdag den 31. maj 2018 - Tour de Slangerup


VFC henlægger dagens træning til torvet i Slangerup for at deltage ved Tour de Slangerup til støtte for Børnecancerfonden.


Vi cykler samlet derop fra vores vanlige mødested, Netto på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


Er der nogen ryttere, der møder i Slangerup, skal der gives besked herom til trænerne ved tirsdagstræningen.

PÅSKEFERIE - INGEN TRÆNING


Grundet påskeferie er der ingen fællestræning hverken tirsdag den 27. marts eller torsdag den 29.marts 2018.


Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 17.00  afholder VFC PostNord Medaljeløb


Løbet starter fra Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.


Alle børn/unge fra årgang 2002- 2011 er velkomne til at deltage. Mød op medbringende egen cykel og prøv et (næsten) rigtigt licensløb.

Lørdag den 17. marts 2018 - Indledningsløb


Der afholdes indledningsløb på ruten ved "sandet" ude ved Flyvestation Værløse.

Vi mødes kl. 11 og efter to opvarmningsrunder gives løbet frit. Der køres fem runder, alt knap 11 km.


Efter løbet vil der være varm kakao og kage i shelteret ved parkeringspladsen.

Fredag den 9. - søndag den 11. marts 2018


Distriktstræningslejr 2018 i Næstved


Inden licensløbene starter afholder distriktet træningslejr i Næstved for licensryttere fra hele Sjælland.


Der er indkvartering fredag aften, træningspas lørdag og cykelløb søndag. Herudover er der arrangeret flere cykelrytterrelevante indslag.


VFC betaler for arrangementet for klubbens ryttere.

Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 - Træningsopstart.


Vi mødes ved Nettos parkeringsplads på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


HUSK LYGTER

Mandag den 26. februar 2018 - VFC Ordinær Generalforsamling 2018


Der afholdes ordinær generalforsamling 2018 kl. 19.30 i klubhuset med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning for året 2016 + 2017 ved formanden

3.Regnskabet for året 2016 + 2017 fremlægges til godkendelse

4.Fastsættelse af VFC’s kontingent for året 2019. (Bestyrelsen foreslår uændret kr. 300,-)

5.Indkomne forslag. Disse skal være formanden eller en anden i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6.Valg af formand: Jørn Skou Andersen – (På valg, valgt i 2016, villig til genvalg)

7.Valg af næstformand: Pia Sys Michaelsen – (ikke på valg)

8.Valg af kasserer: Kurt Bork Christensen – (ikke på valg)

9.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Per Glottrup, Ove Stryk, Arne Max Pedersen – (på valg, valgt i 2016, alle villige til genvalg)

10.Bestyrelsesmedlemmerne: John Nielsen – (ikke på valg) der er 2 vakante bestyrelsesposter

11.Valg af 1 bestyrelsessuppleant: vakant

12.Valg af 1 revisor: Jens Lindblom – (på valg, valgt 2016, villig til genvalg) // Revisor Ivan Laurberg – (ikke på valg)

13.Valg af revisorsuppleant: Helge Krogh – (ikke på valg)

14.Aktiviteter i den kommende sæson

15.Eventuelt           


Alle valg gælder for 2 år.

---oo0oo---

Alle medlemmer er velkommen til generalforsamlingen, men det er kun de medlemmer, der har betalt kontingent for år 2018 (kr. 300,-), der har stemmeret og som kan modtage valg til bestyrelsen m.m..

---oo0oo---

Betaling af gamle udeståender til VFC (kontingent, tøjgæld eller cykelleje m.m.) samt betaling af årskontingent og cykelleje for 2018 kan ske ved overførsel til VFC konto i Nordea: reg.nr. 2413 kontonr. 8130 013 189 med angivelse af medlemsnavn og gerne klubnummer.


Gældende priser:

Årskontingent år 2018: kr. 300,- for alle (æresmedlemmer kontingent fri)

Årlig VFC – cykelleje 2018: kr. 500,-


---oo0oo---


VFC sørger for et veldækket kaffebord.


Vel mødt Bestyrelsen


Mandag den 19. februar 2018 - RYTTERMØDE


Ryttere og trænere mødes i klubhuset for at drøfte den kommende landevejssæson. Det er vigtigt, at trænerne kender rytternes ønsker og mål for at kunne tilrettelægge den helt rigtige træning for den enkelte rytter.

Fastelavn - søndag den 18. februar 2018


Vi slår katten af tønden efter mountainbiketræningen.


Efterfølgende vil der være varm kakao og fastelavnsboller til alle.

VINTERTRÆNING - 29. oktober  2017 - 4. marts 2018

 

Vi vintertræner i skoven hver anden søndag (søndage i ulige uger). Vi mødes kl. 10 ved klubhuset.

 

Vintertræningen er et af klubbens nye træningstiltag.

 

Kom på den cykel du har, som du finder bedst egnet til at køre i skoven. Vi kører i flere niveauer på mountainbike stierne i skoven og på almindelige stier, så alle kan være med - uanset niveau og cykel.

 

Også nye børn er velkommen til at møde op og være med til træningen nogle gange, før der kræves indmeldelse.

GRUNDET 6 DAGS LØB ER


KLUBAFTEN MANDAG DEN 5. FEBRUAR 2018

AFLYST


ISTEDET


AFHOLDER VI RYTTER MØDE


MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2018

kl. 19 i klubhuset


hvor trænere og ryttere sammen vil planlægge den kommende landevejssæson. Vi håber på at se rigtig mange ryttere og også gerne kommende ryttere til ryttermødet.

Mandag den 4. december 2017


Vi afholder juleafslutning i klubbens klublokaler kl. 19-21 i hvilken anledning, der vil være overrækkelse af præmier fra klubmesterskabet og klubbens afslutningsløb.


Traditionen tro vil der være gløgg og æbleskiver og ingen juleafslutning uden det traditionsrige julespil og julesang.


Vi håber at se rigtig mange af jer - også jer, der ikke deltager i de faste træninger.

Lørdag den 7. oktober 2017


Der afholdes klubmesterskab og afslutningsløb for alle klasser incl. MotionM/K på den kendte klubmesterskabsrute med start og mål på  parkeringspladsen på Farumvej (mod Ganløse) ud for nr. 127.


Ruten går igennem Ganløse op ad "Tyren" forbi Bastrup Sø, videre igennem Bastrup, forbi "Drive-In Bio" og ned igennem "Kalkværkshullet" inden mål på Farumvej, ca. 12 km. i alt.  Se ruten her.


Vi mødes kl. 10 og indleder med klubmesterskabet, der køres som enkeltstart. Herefter afholdes afslutningsløb som handicap løb på baggrund af resultaterne for enkeltstarterne.


Når klubmestrene og vinderen af afslutningsløbet er fundet, lukker vi af for sæsonen på landevejen og inviterer alle Værløse Farum Cykleklubs medlemmer til et lettere frokostbord og afslutningshygge kl. 14 i klubhuset, Annexgården.


Vi håber således også at se alle jer, som cykler landevejene tynde i Værløse Farum Cykleklubs kendte farver, men som vi ikke ser til træningen tirsdag og torsdag.


Præmierne for klubmesterskabet og afslutningsløbet overrækkes som vanligt først ved klubbens traditionelle juleafslutning, som i år finder sted i klubhuset mandag den 4. december 2017 kl. 19.


Vi håber at se rigtig mange medlemmer til begge arrangementer.Lørdag den 23. september 2017


Værløse Farum Cykleklub og Holte CK afholder Dan Bolig løbet 2017, der afvikles som Sjællandsmesterskab i partidskørsel 2017

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 17.00  afholder VFC endnu et PostNord Medaljeløb


Løbet starter fra Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.


Alle børn/unge fra årgang 2001- 2010 er velkomne til at deltage. Mød op medbringende egen cykel og prøv et (næsten) rigtig licensløb.

SOMMERFERIE i VFC


Der er ingen træning i ugerne 29, 30, 31 og 32.


Sidste træning i forbindelse med sommerferien er torsdag den 13. juli 2017.


Første træningsdag efter sommerferien er tirsdag den 14. august 2017

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 17.00  afholder VFC PostNord Medaljeløb


Løbet starter fra Mosegården, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.


Alle børn/unge fra årgang 2001 - 2010 er velkomne til at deltage. Mød op medbringende egen cykel og prøv et (næsten) rigtig licensløb.


Meld dig ind her

Det koster kun 300 kr. for et helt års medlemskab i VFC.


For dette lille beløb får du bl.a. klubtøj til rabatpris, mulighed for at leje en cykel og træning med vores uddannede trænere. VFC på Facebook

Klik på dette link og bliv venner med VFC på Facebook.


På vores Facebook side finder du nyheder og opdateringer.

Kontakt Webmaster på webmaster@vfc.dk


Torsdag den 1. juni 2017 - Tour de Slangerup


VFC deltager ved Tour de Slangerup til støtte for Børnecancerfonden.


Har du lyst til at deltage skal du sende en e-mail til næstformand Pia Sys Michaelsen på pisymi@webspeed.dk.

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00


Træningsopstart.


Vi mødes ved Nettos parkeringsplads på hjørnet Kirke Værløsevej/Læssevej.


HUSK LYGTER

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 18.30


KLUBAFTEN med Mekanikertema


Tag din cykel med og få vejledning i hvordan du bedst vedligeholder din cykel og gør den klar til forårets løb og træningsture.


Vi får besøg af cykelmekanikeren Ulrik fra cykel-mekanikeren.dk.


Mød op og få svar på dine cykelspørgsmål om stort og småt eller bare mød op til et par hyggelige timer i klubregi.


Vel mødt-


Bestyrelsen for Værløse Farum Cykleklub

Mandag den 5. december 2016


Vi afholder juleafslutning i klubbens klublokaler kl. 19-21 i hvilken anledning, der vil være overrækkelse af præmier fra klubmesterskabet og klubbens afslutningsløb afholdt som handicapløb.


Traditionen tro vil der være gløgg og æbleskiver og ingen juleafslutning uden det traditionsrige julespil og julesang.


Vi håber at se rigtig mange af jer - også jer, der ikke deltager i de faste træninger.


Af hensyn til indkøb af lækkerierne - og spilpræmier - bedes I tilmelde jer på facebook eller ved e-mail til næstformandens e-mail adresse pisymi@webspeed.dk med besked om, hvor mange I forventer at komme.


Vel mødt.


Bestyrelsen for Værløse Farum Cykleklub


Lørdag den 8. oktober 2016


Der afholdes klubmesterskab og afslutningsløb for alle klasser incl. MotionMK på den kendte klubmesterskabsrute med start og mål på  parkeringspladsen på Farumvej (mod Ganløse) ud for nr. 127.


Ruten går igennem Ganløse op ad "Tyren" forbi Bastrup Sø, videre igennem Bastrup, forbi "Drive-In Bio" og ned igennem "Kalkværkshullet" inden mål på Farumvej, ca. 12 km. i alt.  Se ruten her.


Vi mødes kl. 10 og indleder med klubmesterskabet, der køres som enkeltstart. Herefter afholdes afslutningsløb som handicap løb på baggrund af resultaterne for enkeltstarterne.


Når klubmestrene og vinderen af afslutningsløbet er fundet, lukker vi af for sæsonen på landevejen og inviterer alle Værløse Farum Cykleklubs medlemmer til et lettere frokostbord og afslutningshygge kl. 14 i klubhuset, Annexgården.


Vi håber således også at se alle jer, som cykler landeveje tynde i Værløse Farum Cykleklubs kendte farver, men som vi ikke ser til træningen tirsdag og torsdag.


Præmierne for klubmesterskabet og afslutningsløbet overrækkes som vanligt først ved klubbens traditionelle juleafslutning, som i år finder sted i klubhuset mandag den 5. december 2016 kl. 19.


Vi håber at se rigtig mange medlemmer til begge arrangementer.


Vel mødt.


Bestyrelsen for Værløse Farum Cykleklub